Blog

1. Inleiding

Je wilt een aanstaande opname bespreekbaar maken met je kinderen en hebt nu dit boek in handen. Daar is het precies voor bedoeld! Het boek heeft als titel ’mama gaat logeren’, maar het kan net zo goed papa zijn. Dit boek kun je voor beide gebruiken. Misschien past het verhaal precies bij je situatie, misschien is jouw situatie totaal verschillend. Het maakt toch niet uit, ons doel is namelijk niet om óns verhaal te vertellen, maar om met de hulp van dit boek je eigen verhaal te maken. Dit door te bespreken met je kind(eren) hoe jouw kind misschien, net als Emma, moeite heeft met afscheid nemen. Of hoe jouw kind helemaal geen moeite heeft met zich te uitten, zoals Freek, maar op een andere manier met zijn emoties omgaat.

Samen lezen met je kind(eren) is individuele aandacht geven, dat is het belangrijkste. Maak er een leuk moment van en forceer het gesprek niet. Maar als het moment daar is kun je de momenten aangrijpen om het verhaal eigen te maken (door bijvoorbeeld te vragen ‘hoe is dat bij ons?’) en door verdieping aan te brengen. Zoals door te bespreken dat het niet de schuld is van je kind(eren) dat het even at minder goed gaat, of door te vertellen dat de kinderen fijn kunnen helpen door hun speelgoed op te ruimen (zichtbaar maken).

Dit soort verdiepende thema’s hebben wij door het boek heen verwerkt en hebben we geprobeerd zo helder mogelijk op te schrijven, zodat ze herkenbaar zullen zijn en gebruikt kunnen worden in de gesprekken met je partner en je kinderen. En zodat je bekende valkuilen voor kunt zijn. Valkuilen die wij kennen vanuit onze achtergrond en/of die wij zelf hebben ervaren en soms helaas pas onderweg hebben leren kennen. We hebben er voor gekozen de thema’s op de website http://www.mamagaatlogeren.nl uit te werken. Dit omdat we op die manier ervaringen, veranderingen en nieuwe inzichten kunnen blijven aanvullen. De thema’s staan per pagina en op thema uitgewerkt in het ‘ouderdeel’. Dit is vrij toegankelijk en kan makkelijk op een smartphone, tablet of computer opgezocht worden voor gebruik tijdens (of voor/na) het lezen van het boek.

Wij zijn geen vaststaand beeld, wie wij zijn ligt niet vast, de toekomst ligt open. Met die hoop wensen wij jullie het allerbeste toe!

Partnerrelatie

Ruzie tussen partners neemt vaak toe, er is meer spanning, je kunt minder van elkaar hebben. Hoe meer verwijdering hoe minder je van elkaar kunt hebben. En misschien ontstaan er dan ook situiaties met ruzie waar de kinderen bij zijn. Dit is onwenselijk, maar soms misschien ook onvermijdelijk. Maak het ook weer goed waar de kinderen bij zijn. Leg uit dat het niet helemaal ging zoals je wilde en laat zien hoe je ruzies ook weer kunt oplossen.

Als je relatie onder meer spanning komt te staan, heb daar dan aandacht voor: niet het individu, maar het gezinssysteem staat onder druk. Niet alles wat er in het gezin gebeurd is nu de schuld van ‘ de zieke’ (zie ook onder stigmatisering), maar ontstaat waar personen zich met elkaar verbinden. Maak ook de relatie een deel van de oplossing. Relatietherapie heeft ook bij ons een belangrijke rol gespeelt om de relatie en spanningen thuis bespreekbaar te maken en te houden.

In het boek is scheiden als thema benoemd, maar niet uitgewerkt. Wij zijn er als gezin samen doorheen gekomen en dit wensen we iedereen toe. Maar bij anderen zal dit wellicht een minder grote rol spelen of is er uiteindelijk wel sprake van een gebroken relatie. Deze bladzijde geeft aanleiding om hierover te praten. Wees betrouwbaar en eerlijk. Doe geen uitspraken die je niet kunt waarmaken. Maar loop ook niet op de feiten vooruit. Kinderen hebben veel door, doen alsof het er niet is werkt meestal niet. Neem kinderen ook niet in vertrouwen alsof het gelijkwaardige gesprekspartners zijn (zie ook onder parentificatie), maar neem ze op hun eigen niveau en wat ze emotioneel aan kunnen mee in de concrete gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: ‘ Papa en mama maken wel wat meer ruzie de laatste tijd he? Maar we houden nog steeds van elkaar.’

Creëer ruimte waar vragen kunnen ontstaan en besproken kunnen worden. Neem de tijd voor 1-op-1 aandacht, luister naar de ‘ vraag achter de vraag’.

Omdat er over scheiding veel valt te zeggen en hier andere boeken geschikter voor zijn werk ik dat hier verder niet uit.